Hedgehog Applications

a revolution in energy savings

Wat doet Hedgehog?

Elektrische bussen op remenergie van treinen.

Hedgehog Applications B.V. is initiatiefnemer van het Hedgehog Systeem. Het systeem biedt de oplossing voor het opslaan van remenergie van treinen om elektrische stadsbussen te laten rijden. Het systeem zorgt er dus voor dat deze energie niet meer verloren gaat. De dagelijkse hoeveelheid remenergie komt overeen met de benodigde hoeveelheid energie voor de dienstregeling van de bussen. Met het wereldwijde patent kan Hedgehog Applications dit systeem uitrollen op elk station.

Lees meer

Waarom?

Hedgehog zet zich in voor het waarmaken van verschillende projecten met betrekking tot duurzaamheid vanwege de volgende redenen:

  • Bezorgdheid om het milieu met betrekking tot CO₂ emissie
  • Bezorgdheid om vervuiling in de steden en daarbij de gezondheid van de bevolking (kanker, ademhalingsproblemen en andere ziektes zorgen hebben als gevolg ook voor een stijging van de ziektekosten)
  • Wereldwijde temperatuurstijging: 70% van alle steden bevinden zich in gevarenzones
  • Verspilling van energie zonder enige reden
  • Fondsen die liggen te wachten om te worden herinvesteerd.

De opwarming van de aarde is nu een voldongen feit. De uitzonderlijke grote hoeveelheden CO₂ die ook nu ‘as we speak’ worden uitgestoten kunnen moeilijk en met grote vertraging worden teruggedrongen. Alle middelen die ons ten dienste staan zullen moeten aangewend om deze opwarming tegen te gaan. Hedgehog wil haar talent en ervaring inzetten om daarmee de wereld te verbeteren.

De projecten

Hedgehog Applications initieert 2 projecten: Project Apeldoorn, als pilot project voor het Hedgehog Systeem en Project Kracht…Tour met andere oplossingen op het gebied van duurzaamheid binnen de technische keten, die hoge maatschappelijke relevantie hebben. Voor de verdienmodellen van de projecten is het van belang op de hoogte te zijn van uw specifieke situatie. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op.

Pilot Project Apeldoorn – Hedgehog Systeem

Bij Project Apeldoorn gaat het om de remenergie van treinen die via een energieopslagsysteem gebruikt wordt om stadsbussen bij een volledige dienstregeling te laten rijden. Het unieke en daarmee vooruitstrevende aspect van dit project is, dat het patent voor de distributie en consumptie van de energie op treinstations aan Hedgehog verleend is.
Lees meer

CO₂ besparing

In 12 jaar een CO₂ besparing van 28.700 metrische tonnen. Dat is vergelijkbaar met 2500 liter diesel per dag

Reductie fijnstof

Geen productie van fijnstof meer

Opvang bij stroomuitval

Tijdens een stroomstoring kunnen treinen blijven rijden

Besparing brandstof

900.000 euro p.j. alleen in Apeldoorn

Minder onderhoud

Minder onderhoud aan zowel treinen als elektrische bussen

Reductie geluid en trillingen

Bij bussen gaat het dB van 82 naar 62, dit is vergelijkbaar met een rumoerig café vs. een normale conversatie

Project Kracht…Tour

Dit project heeft als doel een energie neutrale Steden driehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) te realiseren, de zogenaamde CleanTech regio. De totale energie consumptie van de CleanTech regio is op dit moment 36 PJ.

Lees meer

Duurzame energie

Netstabilisatie, decentrale opwekking en energie opslag. Dit project heeft een positieve duurzame businesscase

Verbetering leefmilieu

Voor burgers is er een duurzame werkgelegenheid, sociale innovaties, strategisch eigenaarschap en bovenal een gezonde leefomgeving

Versnelling energie transitie

De core business van de overheid wordt met dit project gerealiseerd

Rollen partners

In deze projecten spelen partners en toeleveranciers een belangrijke rol. Zij beschikken immers over de specifieke kennis die nodig is om een dergelijk project soepel te laten verlopen. Hedgehog is in de aanloopfase al relaties aangegaan met deze toeleveranciers. U kunt meer lezen en de websites bezoeken als u meer wilt weten over de specifieke kennis, kunde en hun aandeel in werkzaamheden.

Lees meer

Nieuws over Hedgehog

Contact

Koningstraat 16

7315 HW Apeldoorn

Phone:  +31 61 400 17 11

Email: arjan@hedgehogapplications.nl

LinkedIn / Facebook / Twitter