Situatie Apeldoorn

Station Apeldoorn

situatie-apeldoorn-trein@2x

Met de gemeente moeten diverse zaken worden uit onderhandeld. Het 3D ontwerp geeft u een impressie van de eventuele te realiseren infrastructuur. De oppervlakte van deze ruimte is driehoek van 40 meter bij 40 meter en een basis van 25 meter. Met de hulp van de gemeente Apeldoorn kan een gebouw worden ontwikkeld, waarin de infrastructuur kan worden ondergebracht. Hedgehog heeft Courage architecten bereid gevonden een ontwerp hiervoor te realiseren.

situatie-apeldoorn-bus@2x

Er zijn 8 rijen bussen naast elkaar terwijl elke rij 3-4 bussen kan bevatten die allemaal tegelijk opgeladen moeten kunnen worden. Elke bus heeft dus zijn eigen supersnelle oplaadsysteem zodat elke bus onafhankelijk van de ander bussen worden opgeladen middels een pantograaf welke speciaal is ontwikkeld voor het super snel-laden van bussen. In het ongunstigste geval worden ieder half uur 20 bussen tegelijk opgeladen, wat neer komt op ca. 4 megawatt vermogen dat 2 keer per uur voor ca. 3-5 minuten in beslag zal nemen.