Partners

BAM – Infrastructuur en de installatie hiervan
Bam is een gerenommeerd ingenieursbureau, installatie- en constructiebedrijf en partner van ProRail. De BAM kan het project en de installatie technisch aan. Voor ProRail is de BAM een geaccepteerde partner. Nauwe samenwerking met de andere partners is nodig om de infrastructuur op elkaar af te stemmen.

Courage architecten – Levering van ontwerpen en designimpressies
Dit Apeldoorns ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en productontwikkeling is gespecialiseerd in staal, glas en tentconstructies. Courage Architecten levert ontwerpen, designimpressies etc. Ook de huidige 3D-impressies zijn van Courage.

Hedgehog Applications
Een groot aantal deelnemers levert niet alleen hardware maar ondersteunt hun de geleverde componenten met eigen software. Vaak rust er op deze software IP die de leverancier liever niet toegankelijk maakt uit oogpunt van kwaliteit en aansprakelijkheid. Dit houdt in dat het project van diverse belangrijke leveranciers afhankelijk wordt. Daarom zullen er levensduurcontracten moeten worden afgesloten, die de leverancier binden aan het project. Gedurende de looptijd van het project zijn zij verantwoordelijk voor de goede werking van het geleverde. Ook nadat de geleverde goederen buiten de garantie vallen en Hedgehog moet betalen voor de diensten van betreffende toeleverancier. Subsystemen zullen hun informatie aan het overhead software systeem ter beschikking gaan stellen en een deel van de werking van hun software prijs moeten geven.
Project Apeldoorn valt onder de verantwoordelijkheid van Hedgehog Applications B.V. Hedgehog is niet alleen de initiatiefnemer van het project, maar ook het bedrijf dat de leiding heeft over het project. Hedgehog wordt ook de bezitter van de reeds ontwikkelde en nog te ontwikkelen IP. Hedgehog zal ten allen tijde hoofd verantwoordelijke zijn voor het goed functioneren van het systeem. Hedgehog zal ook de broncode van het systeem betalen en de software bezitten. Dit is de basis voor continuïteit en de concurrentiepositie van Hedgehog bij volgende projecten. Hedgehog verwacht nog diverse nieuwe ideeën te ontwikkelen. Deze komen eventueel nog voor patentering in aanmerking.

Schaefer -Levering en installatie 6 MW Supersnelladers voor de bussen
Schaefer Power Conversion GMBH is een Duitse onderneming gespecialiseerd in duurzaamheid. Infrastructuur voor alternatieve energievoorziening is hun corebusiness. Zij hebben in hun programma een Ultra Fast Charging System (tot 200kW per DC-DC lader). Dit voldoet precies aan de wensen van het project. Daarbij werken ze nauw samen met de partners die de flankerende onderdelen van het project voor hun rekening nemen.

ViriCiti- Levering en installatie monitorings-/managementsysteem bussen
ViriCiti verzorgt het vlootmanagementsysteem dat nodig is om de bussen foutloos te laten rijden. Het systeem regelt ook de uptime en onderhoudsbeurten, het management van de batterijen en rescheduled routes indien nodig. De kosten voor het systeem bestaan uit eenmalige installatiekosten en een dagelijkse fee per bus. Het uitwisselen van Can-Bussignalen (communicatie tussen ICT-systemen onderling en het overkoepelende software systeem van Topic) tussen de diverse partners is nodig voor het optimaal functioneren van het systeem. Ook geven partijen elkaar inzicht en informatie over de gebruikte protocollen, zodat probleemloos informatie wordt overgedragen via de Gate Ways. Een Gateway wordt ook wel interface genoemd. Het maakt gegevensuitwisseling mogelijk. De informatie die uit de bussen wordt gehaald via het ViriCiti systeem kan de rest van de componenten beïnvloeden en vice versa.

Besaris – Constructiewerkzaamheden
Besaris is een gerenommeerd Apeldoorns bedrijf waarmee Hedgehog nauw gaat samenwerken. Zij zullen de hand en spandiensten verrichten om het project technisch en mechanisch te ondersteunen. Ook zullen zij de staalconstructie en de bordessen voor de opstelling van supersnelle laders en energieopslag verzorgen.

Staubli
Staubli is een toonaangevende producent van elektrische en elektronische precisie connectoren en verbindingssystemen voor de meest veeleisende toepassingen in de luchtvaart, robotica, meet & regeltechniek, medische sector, zonne-energie, e-Mobility stroomvoorziening en andere industriële elektrische toepassingen. Staubli connectoren zijn ontwikkeld voor hoge prestaties, hoge aantal keren te connecteren en ideaal geschikt voor hoge stroom toepassingen.

Contact

Koningstraat 16

7315 HW Apeldoorn

Phone:  +31 61 400 17 11

Email: arjan@hedgehogapplications.nl

LinkedIn / Facebook / Twitter