Businesscase Apeldoorn

Hoeveelheid energie

Per remactie van een trein is er een remenergie tussen 50 kWh en 70 kWh. (afhankelijk van de grootte en het gewicht van een trein). Dit is staat gelijk aan één gemiddeld Nederlands huishouden voor een week. Deze energie gaat nu verloren, en daar kan Hedgehog iets aan doen.

Van deze remenergie kan 85% benut worden door terugwinning. Bij een energiedichtheid van 10kWh/liter diesel zouden we dus vijf liter diesel netto equivalent moeten inzetten. Aangezien een elektrische bus drie keer zo efficiënt is als een dieselbus gaat dus virtueel 15 liter diesel per remactie verloren. Bij 180 remmende treinen per dag in Apeldoorn zijn dat 15* 180 treinen = dus een equivalent van 2700 liter diesel per dag. Alleen al in Apeldoorn.

Businesscase

In 2025 moeten alle nieuwe stadsbussen elektrisch zijn. Zonder het systeem moeten al deze elektrische bussen via het net worden opgeladen, wat een enorme hoeveelheid energie is. Het Hedgehog systeem is de oplossing om de remenergie van treinen te gebruiken die normaal verloren gaat. Het geld dat nu aan diesel wordt uitgegeven wordt binnen deze Businesscase gealloceerd om als investering te gebruiken voor de benodigde infrastructuur.

Cashflow Hedgehog

Alle partijen worden vanuit Hedgehog betaald. Omdat Syntus bij project Apeldoorn geen brandstofkosten meer heeft, is afgesproken dat deze revenuen aan het project worden betaald tegen een geïndexeerde brandstofprijs over de looptijd van twaalf jaar van het project. Dit betekent dat vanaf het moment dat de eerste bus elektrisch gaat rijden, facturen per gereden kilometer kunnen worden gestuurd naar de Provincie Gelderland.

De dertig bussen in Apeldoorn rijden 240 km per dag, 30 dagen per maand. De gemiddelde prijs per kilometer over de looptijd van het project is ongeveer 60 Eurocent. Maandelijks te factureren 30*30*240*€ 0,60 = € 129.600

Financiering

Hedgehog stelt de provincie voor om gedeelte van de zogenaamde NUON-gelden (ter hoogte van 2 miljard) ter beschikking te stellen aan het project in de vorm van een revolving fund. Deze bedragen zijn nodig om alle toeleveranciers te betalen en het project voortgang te geven. De fondsen die zijn geleend in deze revolving fund worden gedurende de looptijd van 12 jaar met rente terugbetaald.
Korte termijn financiering van een bank, in ons geval de ING, is nodig om het project te starten en aanbetalingen te kunnen doen. Dit bedrag kan worden terugbetaald zo gauw de eerste bussen in operationele service worden ingezet. De ING heeft aangegeven dat aan twee voorwaarden moet worden voldaan indien zij medefinancier wil worden.
1. De Provincie Gelderland alloceert de brandstofgelden voor het project.
2. De revolving fund wordt voor een deel ter beschikking voor financiering van het project.

Gezamenlijk investeren Hedgehog en Syntus in de financiering van de sale-leaseback-constructie van de bussen. Het Project is financieel sluitend opgebouwd. Non Binding offers zijn uitgebracht door de partners die een intentie verklaring hebben afgegeven. Op deze manier kunnen de kosten in kaart worden gebracht, die het mogelijk maken om een sluitende business case onder het project te maken.
Een deel van Hedgehog Applications B.V., van maximaal 20%, kan worden verkocht aan geïnteresseerde partijen.

Opvangen van eventuele risico’s

Het is van wezenlijk belang dat partijen goed samenwerken, elkaar begrijpen en elkaar ook ondersteunen met geld en goede raad.
Omdat het project onder de verantwoordelijkheid van Hedgehog valt en de winst gealloceerd blijft aan het project onder de noemer algemene middelen kunnen mogelijke tegenvallers, die afzonderlijke partijen treffen, opgevangen worden. Wanneer een partij door omstandigheden niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, moet het project uit algemene middelen toch blijvend gefinancierd worden. Een dergelijk default mag het project niet in gevaar brengen. Daarom wordt alle winst, gerealiseerd in het project, gereserveerd om calamiteiten op te vangen. Dit principe is cruciaal in de business case.

Contact

Koningstraat 16

7315 HW Apeldoorn

Phone:  +31 61 400 17 11

Email: arjan@hedgehogapplications.nl

LinkedIn / Facebook / Twitter