Redundantie energie

Treinen vallen uit tussen Amersfoort en Deventer

Wanneer er onderhoud aan het spoor is en daardoor geen treinen rijden kan er ook geen energie teruggewonnen worden en wordt het bufferpakket niet geladen. Er is dan circa 80% lading beschikbaar en daarmee kunnen de bussen gedurende vier uur nog van energie worden voorzien. De bussen zelf hebben hun eigen buffer waarmee ze zelf ook vier uur kunnen rijden. Bij stroomuitval beschikken we dus over genoeg energie voor acht uur autonome operatie.

Daarna kunnen we een beroep op de NS doen om hun onderstations dicht bij station Apeldoorn energie te laten leveren, die wij uiteraard per kWh zullen afrekenen. De bussen hoeven dus niet uit te vallen omdat er misschien geen remmende treinen op het station binnenkomen.

Bufferpakket werkt onvoldoende of niet

Omdat we een free floating system hebben, kunnen de bussen ook geladen worden als de treinen wel regeneratief remmen maar wanneer het bufferpakket niet toegankelijk is. Ook nu weer kunnen we een beroep doen op de NS om de onderstations gewoon energie te laten leveren. Ook in dit geval zullen we op een normale zakelijke manier met de NSR afrekenen wat we gebruiken. Uitval van de energievoorziening is geen reden dat ook de bussen niet meer gebruikt kunnen worden.

Dit systeem wordt ook inwerking gesteld indien we onderhoud aan het batterij bufferpakket moeten uitvoeren of modules moeten vervangen bij schade of onbalans in de modules onderling.

Laders zijn uit bedrijf

Het systeem bestaat uit 30 onafhankelijke supersnelle laders met elk een vermogen van 200kW. Elke lader heeft vier onafhankelijke subladers van 50kW die separaat en zonder het systeem uit te schakelen verwisseld kunnen worden. Ook kunnen bussen natuurlijk tussentijds bij andere laadstations geladen worden. In het plan zijn twee extra laadstations opgenomen, zodat onderhoud of reparatie tijdens bedrijfsvoering probleemloos kan worden uitgevoerd.

Contact

Koningstraat 16

7315 HW Apeldoorn

Phone:  +31 61 400 17 11

Email: arjan@hedgehogapplications.nl

LinkedIn / Facebook / Twitter