Investeringen

In scenario A is het totale energieverbruik overeenkomstig NEV2014 geprognotiseerd als constant blijvend (energie besparing in balans met economische groei). In scenario B wordt uitgegaan van 14% extra besparingen op energieverbruik en relatief weinig windturbines als gevolg van beperkt draagvlak.

Scenerio's 2030AB
TeraJoulesTeraJoules
Wind11.0001.000
Sun4.0004.800
Biomass14.00017.000
Warmth and such6.0007.200
Total 35.000 + 1.000 = 36.000 30.000 + 1.000 = 31.000

In de uitvoering wordt onderscheid gemaakt in investeringen op micro-, meso-, en macroniveau.

Microniveau aantal 100.000-500.000
Voor ruim 400.000 inwoners van de Stedendriehoek is het aantal investeringsprojecten voor energiebesparing en duurzame opwekking van energie in de periode 2015-2030 eerder te laag dan te hoog geschat. Voorbeeld: vergistingsinstallatie.

Mesoniveau aantal 5.000-9.000
Investeringen variëren bijvoorbeeld van 0,2-3 M€ of hebben betrekking op 0,1-5 km2.
Voorbeeld: zonnebos.

Macroniveau aantal 20-80
Voorbeeld: diepe geothermie inclusief stedelijk warmtenetwerk

De sectoren biomassa en warmte kunnen op vergelijkbare wijze als bij wind en zon gekwantificeerd worden naar investeringsvolumina en opbrengsten voor warmtenetten, bio-vergisting, biogas, syngas, geothermie e.d. (bijvoorbeeld: de kans om tussen 1,5-4 km een goed geothermisch reservoir >10m dikte aan te boren met een vermogen groter dan 5 MW is nabij Apeldoorn en Deventer 30-50%; investeringskosten 1,52 M€/MW; informatie RVO).

Industriële gebieden met hoge energiedichtheid verdienen specifieke aandacht: bijvoorbeeld Eerbeek en papierindustrie, Lochem en agrarische industrie. Met name de stedelijke ring Apeldoorn-Deventer-Zutphen-Brummen-Apeldoorn is door de dichtheid van de gebouwde omgeving relevant. Lage-temperatuur verwarming biedt ruime mogelijkheden.

Contact

Koningstraat 16

7315 HW Apeldoorn

Phone:  +31 61 400 17 11

Email: arjan@hedgehogapplications.nl

LinkedIn / Facebook / Twitter