Heeft u er weleens bij stilgestaan dat het Engelse woord ”power” zowel macht als vermogen, de natuurkundige grootheid voor de energie per tijdseenheid, betekent? Deze blog gaat over het verband tussen deze twee betekenissen en het gegeven dat wie de macht over energie heeft “vermogend” wordt. Er is nu momentum om de macht en het vermogen van de grote jongens af te nemen en terug te geven aan u en mij.

We duiken eerst een stukje in de geschiedenis van ‘power’. Door de volkeren uit de oudheid werd uitsluitend gebruik gemaakt van spierkracht van mens en dier. Voor transport werden o.a. paarden, kamelen en zeilschepen gebruikt en alleen diegene die over voldoende financiële middelen beschikten, konden hiervan gebruik maken en zichzelf meer macht verschaffen.

In de middeleeuwen werd daar “grootschalige” energieproductie in de vorm van wind- en waterkracht aan toegevoegd. Dat hiervoor wederom financiële slagkracht voor nodig was is evident. Dus iedereen die graan wilde malen, koper wilde pletten of papier wilde maken moest flink in de buidel tasten.

De hoger gelegen Veluwe was in Nederland bijvoorbeeld een geliefde plaats om door middel van sprengen en beken waterkracht te benutten voor het verrichten van allerlei werkzaamheden waar wij als mensen onze krachten liever niet aan verspilden. Deze zg. beekbodems behoorden toe aan de Upper Class, die deze energie weer gebruikte om veel geld te verdienen hetgeen ook prima lukte als je kijkt naar huizen en kastelen die met dit geld werden gebouwd. Aan de oostkant van de Veluwe had je in 1930 ruim 100 waterkrachtinstallaties zoals bij Kasteel Staverden, Kasteel De Cannenburgh, Huize Klarenbeek, Kasteel en Park Rosendael en Kasteel Middachten om er een paar te noemen.

Na de uitvinding van de stoommachine, werden diegenen die kolen opgroeven hier erg vermogend door. En na de ontdekking van olie waren er families die zo vermogend werden dat hun bedrijven moesten worden opgesplitst. En wat gebeurt er nu? Oliegigant Shell ziet haar kans schoon om waterstof te propageren als de oplossing voor een schone toekomst. Dit uitsluitend tot doel om hun installaties te kunnen inzetten voor het verkrijgen van niet-groene waterstof, want wat hebben zij eraan als alle energie groen (door zon en wind) wordt opgewekt? De gehele olie industrie behoort nu toe aan mensen aan wie wij deze verantwoordelijkheid nooit zouden geven als we de vrije keuze zouden hebben en hier wringt eigenlijk al duizenden jaren de schoen.

We zitten midden in de energietransitie en hebben nu de kans om het anders te doen door het heft in eigen te nemen. Met een prijs van €125 per zonnepaneel hebben we nu een ideale kans om onze eigen duurzame energie, voor de meter, op te wekken. Niemand weet op dit moment wat er met aandelen en de waarde van de Dollar, de Euro of de Yuan gebeurt. Indien de “aandelen” op je dak liggen en de munt waarin je hebt betaald devalueert dan is de businesscase zeer positief. Voor de zon maakt het niet uit, die levert je de komende 25 jaar gratis energie.

Zo kunnen we dus grotendeels baas in eigen huis door te zorgen voor decentrale in plaats van grootschalige centrale opwek. Hierdoor hebben we voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid de kans om de macht en het vermogen aan de mensen terug te geven. Power to the people!

Artikel LinkedIn