“Zonder lef geen energietransitie”

Ik ben Arjan Heinen en mijn missie is het initiëren en ontwikkelen van duurzame, efficiënte en rendabele innovaties die bijdragen aan een schonere wereld. Mijn motto luidt: Zonder CO2 eliminatie geen business case. Zonder lef geen energietransitie.

Energie neutraal

Duurzaamheid en zorg voor de natuur betekent heel veel voor mij. Het is er met de paplepel in gegoten. Er zaten jagers- en boswachters aan beide kanten van mijn familie. Daardoor ben ik heel erg bewust van wat er in de natuur gebeurt en welke invloed de mens daarop heeft. Ik kan me goed herinneren dat zwavel en lood uit benzine werd gehaald en koelmiddelen verboden werden. Nu is CO2 aan de beurt om te elimineren voor een schonere en leefbare wereld. Door de eerste zichtbare gevolgen van klimaatverandering komt daar nu gelukkig beweging in. Maar daar moeten we echt met zijn allen aan bijdragen. Thuis draag ik daaraan bij doordat ik volledig van het gas af ben, mijn huis bijna altijd energie neutraal is en ik volledig elektrisch rijd met energie die geoogst wordt vanuit mijn zonnepanelen. Wanneer ik niet alle energie uit eigen middelen haal, dan zorg ik dat ik lokaal opgewekte duurzame energie inkoop. Verder ga ik liever met mijn elektrische auto op vakantie dan een vliegtuig te pakken. Dat ik zowel in privésfeer als zakelijk veel met duurzaamheid bezig ben heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ik nu stokjesdrager ben geworden.

E-bussen

Mijn droom is dat in de nabije toekomst alle e-bussen in Apeldoorn op hergebruikte (rem)energie van treinen rijden. Als Apeldoorn dat voor elkaar krijgt, zal de stad een voorbeeld zijn voor heel veel steden in Nederland maar ook in het buitenland. De energie op de bovenleiding is namelijk van windmolens en via het bestaande spoornetwerk wordt lokaal 100% duurzame (rem)energie opgeslagen in een groot batterijpakket en hergebruikt voor het laden van de e-bussen.

Bijkomende voordelen zijn de reductie van fijnstof bij de treinen. Daarnaast wordt het publieke net ondersteund, gestabiliseerd en dure netaansluitingen worden vermeden. Momenteel proberen we partijen bij elkaar te brengen om dit project te realiseren. Op Nederlandse schaal praten we ongeveer over 70 GWH per jaar wat gelijkstaat aan het energieverbruik van 20.000 huishoudens.

Pensioen

Eigenlijk zou ik gepensioneerd zijn, maar ik ben zo gepassioneerd om mijn droom waar te maken dat ik mij de afgelopen jaren, en nu nog steeds, elke dag hard maak voor dit project. En dat zou ik graag iedereen mee willen geven: maak je hard voor het elimineren van CO2.