Hedgehog Applications installeert eerste OCPP 2.0 Energy Storage System (ESS) bij Core Supply Group B.V.

Core Supply Group B.V., gevestigd in Maasland, geeft sturing aan een aantal bedrijven die in hetzelfde bedrijfspand zijn gevestigd. Onder meer een bedrijf welke behoort tot een wereldwijd toonaangevende leverancier van gereedschappen. o.a. bouwgereedschap, handgereedschap, diamantgereedschap en veiligheidsgereedschap voor de bouwsector. Met een parkeerterrein vol Tesla’s en daken gevuld met zonnepanelen is de onderneming vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid.

“Hoe kan Core Supply Group B.V. in de toekomst uitbreiden met meer zonne-energie zonder dat er een grotere netaansluiting nodig is dan de huidige 3x80A kleinverbruikaansluiting? En hoe kan het bedrijfspand zoveel mogelijk op lokaal opgewekte zonne-energie draaien wanneer de zon onder is? Dat waren de vragen die Lincoln Clarkson, Managing Director van Core Supply Group B.V., bij Hedgehog Applications neerlegde.

Het energielandschap van Core Supply Group B.V., bestaande uit een paar honderd zonnepanelen, 8 laadpunten en diverse machines, is uitermate geschikt voor een Hedgehog ESS met het oog op het opvangen van pieken en opslaan van overtollige zonne-energie. Hedgehog ESS is namelijk gericht op het optimaal benutten van het vermogen van de 3 fasen door middel van “asymmetrische fasebalancering”. Wanneer een fase zwaarder belast wordt dan de andere twee fasen wordt dit automatisch gecorrigeerd door het ESS waardoor er altijd een gelijkmatige belasting op alle drie de fasen is. Mocht er dan alsnog een piek worden gedetecteerd dan wordt energie vanuit de batterij opgenomen of afgestaan. Met het gelijkmatig verdelen en opvangen van zonne-pieken en laadpieken over 3-fasen wordt een zwaardere en dure netaansluiting vermeden en wordt de huidige aansluiting optimaal benut. Daarnaast wordt overtollige zonne-energie zoveel mogelijk opgeslagen om vervolgens te gebruiken voor de nacht wanneer de zon onder is. Zo wordt de duurzame opgewekte zonne-energie van het bedrijf efficiënt, innovatief en op maat geregeld.

Hedgehog Local Controller en Hedgehog Cloud OCPP2.0 

Naast een plug-and-play ESS, waarbij alleen een internetkabel en stroomkabel benodigd is, levert Hedgehog Applications de Hedgehog Local Controller in combinatie met Hedgehog OCPP 2.0 Cloud. De haalbaarheid en ontwikkeling van de Hedgehog Local Controller is met financiële steun van de provincie Noord-Holland mogelijk gemaakt. De Hedgehog Local Controller heeft een slim energie algoritme om de netaansluiting te ondersteunen bij overbelasting en zorgt er op locatie voor dat alle informatie van het ESS wordt verzameld, wordt vertaald naar een open protocol genaamd “Open Charge Point Protocol” en wordt opgestuurd naar Hedgehog OCPP 2.0 Cloud. Het OCPP is een protocol waarin beschreven staat hoe de communicatie tussen het oplaadpunt voor elektrische auto’s en het backofficesysteem van Charge Point Operators (CPO’s) moet plaatsvinden en zorgt ervoor dat verschillende systemen met elkaar op een uniforme wijze kunnen communiceren. Hedgehog Applications heeft gekozen voor het OCPP2.0 protocol, omdat het een zeer compleet en gestandaardiseerd protocol is en er naast laadpunten nu ook eenvoudig andere apparaten, zoals ESS-en mee kunnen worden aangestuurd en gemonitord. Daarnaast wordt OCPP door vrijwel alle CPO’s gebruikt en is dus interoperabel met elk van hun backoffices. Zo is het mogelijk om in één  backoffice een ESS én OCPP laadpunten te monitoren en aan te sturen, zoals bij Core Supply Group B.V..

Batterijmanagement en energiemanagement 

De Hedgehog Local Controller in combinatie met Hedgehog OCPP 2.0 Cloud hebben twee functies: batterijmanagement en energiemanagement. In de batterijmanagement omgeving worden parameters zoals voltages, temperaturen en State-of-Charge (SOC) bijgehouden en kunnen alarmen en notificaties o.b.v. deze parameters worden ingesteld. Het stukje energiemanagement bestaat uit een algoritme die het mogelijk maakt om het ESS automatisch aan te sturen op basis van diverse instelbare parameters met als doel het ondersteunen van de netaansluiting en het opnemen van overtollige zonne-energie. Het algoritme wordt samen met de klant geconfigureerd en kan ten alle tijden worden aangepast. Zo kan bijvoorbeeld de configuratie van het algoritme in de zomer en winter verschillen van elkaar. 

Gemakkelijk uit te breiden 

Wanneer Core Supply Group B.V. besluit uit te breiden met extra zonnepanelen of juist extra verbruikers zoals laadpunten en/of machines schaalt het HH ESS gemakkelijk mee. Op elk gewenst moment kan er capaciteit en/of vermogen aan het HH ESS toegevoegd worden doordat de Hedgehog Local Controller van alle data een uniform OCPP2.0 signaal maakt. De uitbreiding wordt direct zichtbaar in Hedgehog Cloud en kan daarnaast verder worden aangepast aan de wensen van de klant.

Wil uw bedrijf net als Core Supply Group B.V. de volgende stap maken in verduurzaming? Neem gerust contact op met Maarten Klein Geltink via 06-28887364 of maarten@hedgehogapplications.nl.