Zorg ervoor dat landbouwgrond dubbel gebruikt kan worden: door er zonnepanelen verticaal te plaatsen zodat er ook nog ruimte over blijft om te boeren. Dit pleidooi hield Robbert Haijtink van LTO Noord-afdeling Lochem gisteravond toen het onderwerp grootschalige zonneparken ter sprake kwam tijdens de politieke avond.

Jan Witting 05-12-17, 06:19

Het college van B en W van de gemeente Lochem wil een proef doen met grootschalige zonneparken. Twee bedrijven hebben hiervoor hun belangstelling getoond. De omvang van de parken is respectievelijk 9 en 16 hectare. Een van de bedrijven is TPSolar dat ook een groot park wil realiseren op de vroegere vuilstortplaats bij het buurtschap Armhoede.

100 hectare

Uiteindelijk zouden er in de gemeente Lochem plaats moeten komen voor 100 hectare aan zonneparken. Het is helder dat hiervoor ook landbouwgrond zal moeten worden opgeofferd, zo gaven de ontwikkelaars gisteravond ook aan. Maar LTO-voorman Haijtink benadrukte dat er zo weinig mogelijk landbouwgrond moet worden onttrokken. Omdat hij echter ook van mening is dat er te weinig agrarische daken zijn om te voorzien van zonnepanelen, zal er ook – het liefst laagwaardige- landbouwgrond beschikbaar moeten komen.

Gevolgen

Het uit de markt nemen van landbouwgrond betekent volgens hem dat de ontwikkeling van andere bedrijven in de knel kan komen. ,,Omliggende bedrijven gaan dan mogelijk op slot. Daar moet serieus rekening mee worden gehouden’’, aldus de vertegenwoordiger van de landbouwers.

Dubbelgebruik

Haijtink riep de ontwikkelaars echter op om goed te kijken naar de mogelijkheid om landbouwgronden te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen maar om de grond ook nog te gebruiken voor landbouwactiviteiten. In Duitsland is hier een onderzoek naar gedaan dat interessant zou zijn, aldus Haijtink. De suggestie van hem om zoveel mogelijk daken te voorzien van panelen, ontlokte de ontwikkelaars de mededeling dat dit niet toereikend zal zijn om de milieudoelstellingen van de gemeente te kunnen halen.

De vertegenwoordigers van de twee ontwikkelaars zeiden dat de suggestie van Haijtink niet een realistische is. Volgens een medewerker van TPSolar is de opbrengst van zonne-energie zeer twijfelachtig als er bijvoorbeeld verticale panelen worden gebruikt. Hij wees erop dat de pachtprijs die een betreffende landbouwer dan kan ontvangen ook een stuk lager zal zijn.

Artikel uit de stentor