Schoner en zuiniger openbaar vervoer

We moeten onze CO2-uitstoot reduceren en daarom zijn we Nederland aan het elektrificeren. Sinds 2017 rijden alle elektrische reizigerstreinen sinds op groene stroom. Ook is er in het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer afgesproken om vanaf 2025 alle nieuwe bussen te laten rijden op 100% hernieuwbare energie of brandstof. Vanaf 2030 moeten alle bussen volledig emissievrij zijn. De overheid maakt met een groot aantal sectoren ook meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met de spoorsector is afgesproken om per jaar 2% energie te besparen.

Well-to-Wheel efficiency

Door de energie efficiëntie te verbeteren kan er meer worden gedaan met dezelfde hoeveelheid energie en dus versnelt het de energietransitie. Andersom wordt bij een lage energie efficiëntie de energietransitie juist afgeremd. De bijgevoegde infographic geeft de zogenaamde well-to-wheel systeemefficiëntie (hoger = beter) weer die diesel-, waterstof- en elektrische bus met elkaar vergelijkt. Van energie opwek (groen vs. grijs) tot en met verbruik door de bus en de hele keten ertussen. Ook de benodigde output (in GWh) aan energie die de bussen verbruiken ten opzichte van de benodigde input (in GWh) aan energie die ervoor nodig is aan het begin van de keten, wordt belicht middels de input-to-output ratio (lager = beter).

Ongeëvenaarde energie-efficiëntie: Hedgehog Systeem 

De bovenleiding in Nederland wordt voorzien van duurzaam opgewekte groene energie. Door het Hedgehog Systeem aan de keten toe te voegen wordt de remenergie van treinen gerecycled en dus weer opnieuw gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de well-to-wheel efficiëntie stijgt naar 60% en de input-to-output ratio daalt naar 1,7x. In vergelijking tot de andere energiesystemen een ongekend hoge well-to-wheel-efficiëntie. Vanzelfsprekend is er geen CO2-uitstoot, in vergelijking tot grijs opgewekte energie scheelt dit over een concessieperiode van 10 jaar en 20 e-bussen 59 kiloton CO2.

Infographic door Bend it Straight