Nieuwbericht NOS:
ProRail: tekort aan stroom op spoor gaat problemen geven

ProRail waarschuwt voor een tekort aan stroom, waardoor op zo’n zestig baanvakken in Nederland geen extra treinen kunnen rijden. Een baanvak is een spoorgedeelte tussen twee stations. Ook staat er niet genoeg spanning op de bovenleiding voor nieuwe of langere treinen.

Als de stroomproblemen niet worden aangepakt, dan kan niet worden ingespeeld op de groei van het aantal reizigers die voor de komende twee decennia wordt verwacht, zegt ProRail.

De bovenleidingen van het spoor worden van stroom voorzien door zogenoemde onderstations. Op de drukste trajecten staan die om de 3 kilometer en op rustiger trajecten om de 14 kilometer.

Om het stroomtekort structureel aan te pakken, moeten er meer onderstations komen en meer of grotere transformatoren, die meer elektriciteit naar de bovenleidingen voeren.

Verhoging van de bovenleindingspanning

Als voorbeeld van de dreigende problemen noemt ProRail de Formule 1, die vanaf volgend jaar terugkomt in Zandvoort. De energievoorziening op het traject tussen Haarlem en Zandvoort is berekend op hooguit vier treinen per uur, maar dat is niet voldoende voor de 300.000 bezoekers die over een periode van drie dagen worden verwacht.

Een structurele oplossing is volgens ProRail de verhoging van de bovenleidingspanning van 1500 naar 3000 volt. “Dat betekent minder energieverlies in het transport van die energie”, zegt woordvoerder Aldert Baas. “Ook geeft het nieuwe, zwaardere treinen meer energie. Als we naar de toekomst kijken, is zo’n ombouw nodig.”

Met zo’n ombouw en andere stroomaanpassingen zijn grote investeringen gemoeid, waarvoor ProRail moet aankloppen bij het kabinet.

Hedgehog Applications

Een wegrijdende trein zorgt dat de spanning daalt van 1850VDC naar ongeveer 1250VDC, waardoor de bovenleiding teveel optrekkende treinen niet aan kan. Een batterijpakket die gekoppeld is aan de bovenleiding kan hier de oplossing voor bieden. De batterij zorgt ervoor dat de spanning op peil blijft en nooit onder de 1750VDC komt. Treinen kunnen dan sneller optrekken én nieuwe treinen worden gemakkelijk in stroom voorzien. Het mooie van dit Hedgehog systeem is dat de treinen zelf dit probleem oplossen, doordat de (rem)energie wordt opgeslagen. De stroom wordt hierdoor aangevuld wanneer dat nodig is.

Daarnaast kan het Hedgehog systeem op elk station ook alle elektrische stadsbussen voorzien van deze (remenergie) en is het mogelijk om lokaal zware netaansluitingen te vermijden en het publieke net te stabiliseren in gebieden waar de netbeheerders van ons publieke energienet reeds de noodklok hebben geluid. Door het integreren van het publieke energienet met de bovenleiding middels het Hedgehog Systeem snijdt het mes dus aan beide kanten.