Hoe werkt het?

Het Hedgehog Systeem™ maakt regeneratief remmen mogelijk waardoor energie, dat anders verloren gaat, opgevangen kan worden om vervolgens elektrische bussen mee op te laden.  Door het regeneratief remmen vindt reductie van fijnstof en erosie plaats. Bovendien zorgt de mogelijkheid om via een grote batterij de railinfrastructuur aan te sluiten de komende jaren voor ontlasting van de druk op het openbare energienetwerk.

Treinen

Op treinstations wordt remenergie en zogeheten ”fresh energy” onttrokken via een fysieke verbinding met de bovenleiding.

Energy House

De energie wordt vervolgens opgeslagen in de batterij van het internationaal gepatenteerde Hedgehog Systeem™. Naast de (rem)energie die wordt onttrokken vanuit de bovenleiding, wordt er ook lokale hernieuwbare energie uit zonnepanelen in de batterij opgeslagen en is er een bi-directionele smart grid connectie met het publieke energie net beschikbaar.

Bussen

Ten slotte is de batterij in combinatie met de superchargers geschikt om gelijktijdig elektrische busvloten op te laden.

Het Hedgehog Systeem™ zorgt voor:

Opslag van grote hoeveelheid (rem)energie

Op dit moment kan remenergie niet worden opgeslagen en gaat gaat het grootste gedeelte verloren. In het licht van de uitdagende duurzame doelen waarmee we nu en de komende jaren worden geconfronteerd, mag remenergie niet langer verspild worden.

We hebben berekend dat één remactie van een trein het batterijpakket ongeveer 27kWh aan energie levert. Op een station zoals Amsterdam Centraal komen ongeveer 50 treinen per uur binnen op de perrons. Kijkend naar de 25 grootste stations van Nederland dan zijn dat 9.000 remmende treinen per dag. In één jaar is de totale hoeveelheid remenergie die kan worden opgeslagen 90GWh, gelijk aan 1 miljoen opgeladen Tesla’s.

Reductie fijnstof en minder erosie

Naast het hergebruik van anders grotendeels verspilde remenergie, worden mechanische remschijven nauwelijks gebruikt wanneer elektrisch remmen wordt toegepast en daarom wordt schadelijk fijnstof gereduceerd. Bovendien is er minder onderhoud aan de treinen (als gevolg van minder trillingen en remmen) nodig.

Nieuws over fijnstof 

Het opladen van elektrische busvloten

Openbaar vervoer concessies waarin zero emissie is voorgeschreven hebben aangetoond dat de bestaande infrastructuur/elektriciteitsnet van netbeheerders ingrijpend moet worden geüpgraded om te voorzien in de energie- en vermogensbehoeftes van de duizenden elektrische bussen die tot 2030 zullen instromen en dus dagelijks geladen moeten worden. Het opladen van vloten van elektrische bussen zal enorme pieken op het openbare energienet veroorzaken. In plaats van nieuwe, zware netaansluitingen te realiseren kan de bovenleiding worden gebruikt om de laadinfra van energie te voorzien. De nabijheid van busstations bij treinstations is een bijkomend voordeel, aangezien er in stedelijke gebieden vaak slechts beperkt ruimte is om dergelijke netaansluitingen te realiseren.

Ondersteuning en stabilisatie van openbare energienetten

De komende jaren zal de reductie van CO2-emissies leiden tot een mogelijk onstabiel openbaar energienetwerk vanwege de overgang naar elektriciteit. Dit wordt veroorzaakt door de levering van hernieuwbare energie van bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens en de toegenomen vraag naar energie uit industrieën, elektrische auto’s, elektrische warmtepompen én elektrisch openbaar vervoer. Het Hedgehog Systeem™ zorgt voor:

a. Ontlasten van het lokale energienet door het vermijden van nieuwe, verzwaarde netaansluitingen én het terugbrengen van pieken van bestaande aansluitingen.

b. Een actieve bijdrage aan de balans van het nationale energienet

Het Hedgehog Systeem™ zorgt voor:

Opslag van grote hoeveelheid (rem)energie

Op dit moment kan remenergie niet worden opgeslagen en gaat gaat het grootste gedeelte verloren. In het licht van de uitdagende duurzame doelen waarmee we nu en de komende jaren worden geconfronteerd, mag remenergie niet langer verspild worden.

We hebben berekend dat één remactie van een trein het batterijpakket ongeveer 27kWh aan energie levert. Op een station zoals Amsterdam Centraal komen ongeveer 50 treinen per uur binnen op de perrons. Kijkend naar de 25 grootste stations van Nederland dan zijn dat 9.000 remmende treinen per dag. In één jaar is de totale hoeveelheid remenergie die kan worden opgeslagen 90GWh, gelijk aan 1 miljoen opgeladen Tesla’s.

Reductie fijnstof en minder erosie

Naast het hergebruik van anders grotendeels verspilde remenergie, worden mechanische remschijven nauwelijks gebruikt wanneer elektrisch remmen wordt toegepast en daarom wordt schadelijk fijnstof gereduceerd. Bovendien is er minder onderhoud aan de treinen (als gevolg van minder trillingen en remmen) nodig.

Nieuws over fijnstof 

Ondersteuning en stabilisatie van openbare energienetten

Openbaar vervoer concessies waarin zero emissie is voorgeschreven hebben aangetoond dat de bestaande infrastructuur/elektriciteitsnet van netbeheerders ingrijpend moet worden geüpgraded om te voorzien in de energie- en vermogensbehoeftes van de duizenden elektrische bussen die tot 2030 zullen instromen en dus dagelijks geladen moeten worden. Het opladen van vloten van elektrische bussen zal enorme pieken op het openbare energienet veroorzaken. In plaats van nieuwe, zware netaansluitingen te realiseren kan de bovenleiding worden gebruikt om de laadinfra van energie te voorzien. De nabijheid van busstations bij treinstations is een bijkomend voordeel, aangezien er in stedelijke gebieden vaak slechts beperkt ruimte is om dergelijke netaansluitingen te realiseren.

 

Ondersteuning en stabilisatie van openbare energienetten

De komende jaren zal de reductie van CO2-emissies leiden tot een mogelijk onstabiel openbaar energienetwerk vanwege de overgang naar elektriciteit. Dit wordt veroorzaakt door de levering van hernieuwbare energie van bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens en de toegenomen vraag naar energie uit industrieën, elektrische auto’s, elektrische warmtepompen én elektrisch openbaar vervoer. Het Hedgehog Systeem™ zorgt voor:

a. Ontlasten van het lokale energienet door het vermijden van nieuwe, verzwaarde netaansluitingen én het terugbrengen van pieken van bestaande aansluitingen.

b. Een actieve bijdrage aan de balans van het nationale energienet

Schaalbaarheid van het systeem

Nederland heeft een hoge spoorwegdichtheid en ongeveer 100 treinstations. Op basis van verwachtingen m.b.t. het elektrisch openbaar vervoer in relatie met het potentieel aan remenergie is de inschatting dat het Hedgehog Systeem ™ op 60-65 intercitystations kan worden geïnstalleerd.

De mogelijkheid om via het Hedgehog System™ railinfrastructuur aan de laadinfrastructuur voor e-bussen te koppelen, zorgt hiermee voor een integrale elektrische ov-keten. Het draagt daarmee bij aan een versnelling van de energietransitie, omdat de energievoorziening vanuit de bovenleiding wordt geregeld en er dus geen problemen ontstaan met het lokale energienet in de stedelijke gebieden rondom stations.

Schaalbaarheid van het systeem

Nederland heeft een hoge spoorwegdichtheid en ongeveer 100 treinstations. Op basis van verwachtingen m.b.t. het elektrisch openbaar vervoer in relatie met het potentieel aan remenergie is de inschatting dat het Hedgehog Systeem ™ op 60-65 intercitystations kan worden geïnstalleerd.

De mogelijkheid om via het Hedgehog System™ railinfrastructuur aan de laadinfrastructuur voor e-bussen te koppelen, zorgt hiermee voor een integrale elektrische ov-keten. Het draagt daarmee bij aan een versnelling van de energietransitie, omdat de energievoorziening vanuit de bovenleiding wordt geregeld en er dus geen problemen ontstaan met het lokale energienet in de stedelijke gebieden rondom stations.

Patent opslaan remenergie trein, metro en tram

Hedgehog Applications B.V. heeft in 2015 het patent ENERGY DISTRIBUTION AND CONSUMPTION SYSTEM FOR RAILWAY STATION NR PCT/NL2014/050160 toegewezen gekregen. Wat houdt het patent precies in? Het gaat om de verbinding tussen alle bestaande technische componenten die nodig zijn om remenergie van treinen, metro’s en trams op te slaan en te hergebruiken.

Wij werken samen met:

Contact

Derde Oosterparkstraat 138

1092 EC Amsterdam

Phone:  +31 62 888 7364

Email: maarten@hedgehogapplications.nl

LinkedIn / Facebook / Twitter